تعرفه باربری تهران

کرایه ماشین پایه
کامیون معمولی
تومان 300 هر سرویس بارگیری
 • کامیون مسقف
 • اتاق داخلی موکت شده
 • دریافت کد تخفیف سرویس دوم
سرویس پایه
کرایه ماشین vip پایه
کامیون بزرگ vip
تومان 350 هر سرویس بارگیری
 • کامیون مسقف موکت شده
 • طول کامیون 5 الی 6
 • دریافت کد تخفیف 20 درصدی
سرویس vip
کرایه ماشین vip پایه
کامیون بزرگ vip بدون محدودیت زمانی
تومان 700 هرسرویس بارگیری
 • کامیون مسقف موکت شده
 • بدون محدودیت زمانی
 • دریافت کد تخفیف 30 درصدی
سرویس نامحدود
کارگر پایه
کامیون معمولی و انواع وانت
تومان 90 هر سرویس بارگیری
 • کارگر ایرانی
 • حمل تضمینی وسایل منزل
 • مورد تایید باربری
سرویس پایه
کارگر vip پایه
کامیون بزرگ vip
تومان 100 هر سرویس بارگیری
 • کارگر ایرانی دوره دیده
 • انجام بسته بندی کارای فنی
 • مورد تایید باربری
سرویس vip
کارگر خالی
بدون ماشین برای حمل ساید و اثاثیه منزل
تومان 140 با هزینه رفت و آمد
 • کارگر ایرانی دوره دیده
 • بدون محدودیت زمانی
 • مورد تایید باربری
در تمام تهران

تعرفه باربری برای وسایل خاص و سنگین برای هر طبقه جابجایی متعلق به کارگر طبق مصوب زیر میباشد.